Facebook Planet Plus
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu
 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu
 • możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej dopasowanej do potrzeb 
 • sam wybierasz jak spłacasz kredyt – raty malejące/raty równe
 • możliwość wyboru dnia spłaty kredytu  
 • brak konieczności przedstawiania zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku wpływu
  wynagrodzenia na rachunek prowadzony w BS Szczekociny

!!! Możliwość skorzystania z promocyjnej oferty specjalnej BONUS - EKO, która przeznaczona jest na następujący cel:

 • mieszkaniowy, z zabezpieczeniem w postaci wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz Banku Spółdzielczego w Szczekocinach wymaganym przed uruchomieniu kredytu, (np. przedstawienie w Banku wniosku o wpis hipoteki na nieruchomości wraz z dowodem złożenia go we właściwym sądzie i uiszczenia wymaganych opłat sądowych), lub
 • zakup/ budowa domu lub mieszkania, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m2/rok, z zabezpieczeniem w postaci wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz Banku Spółdzielczego w Szczekocinach 

Więcej... Bonus EKO

Skorzystaj z Ustawowych wakacji kredytowych

Kredyt Dom może być przeznaczony na:

 1. zakup działki budowlanej, lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 3. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 4. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa
   do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 5. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 6. spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego
   zaciągniętego w innym banku;
 7. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym;
 8. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
 9. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom;
 10. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego;
 11. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu
   w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
   i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 12. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
 13. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przezKredytobiorcę  na cele mieszkaniowe, poniesione
   przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od datypodpisania aktu notarialnego przenoszącego własność
   na Kredytobiorcęlub na cele mieszkaniowe, poniesionedo 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia;
 14. refinansowanie kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę
 15. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż  15% kwoty udzielanego kredytu.
 • Kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w transzach
 • minimalna kwota kredytu 10 000,00 zł
 • okres kredytowania do 25 lat z możliwością jego wydłużenia do 30 lat
 • możliwość ustanowienia karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

 

Kredyt mieszkaniowy w specjalnej ofercie BONUS-EKO - cel kredytowania:

 • mieszkaniowy, z zabezpieczeniem w postaci wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz Banku Spółdzielczego w Szczekocinach wymaganym przed uruchomieniu kredytu, (np. przedstawienie w Banku wniosku o wpis hipoteki na nieruchomości wraz z dowodem złożenia go we właściwym sądzie i uiszczenia wymaganych opłat sądowych), lub
 • zakup/ budowa domu lub mieszkania, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m2/rok, z zabezpieczeniem w postaci wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz Banku Spółdzielczego w Szczekocinach 

Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę referencyjną WIBOR 3M + stała marża Banku.

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 2,74 % dla następujących założeń: kredyt udzielony w dniu 05.11.2020r., (klient posiada lub założy rachunek z pakietem usług na którym ewidencjonowane będą stałe miesięczne wpływy) całkowita kwota kredytu: 250.035 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,53 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,23 %) i marży Banku w wysokości 2,30 %, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu  o 1,00 p.p.). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN, wydanie oświadczenia Banku i wniosku o wpis hipoteki 60,00 PLN. Równa rata miesięczna: 1.125,48 PLN (ostatnia wyrównawcza w wysokości 1.140,56 PLN). Całkowity koszt kredytu 92 403,64 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 87.624,08 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,60 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 000,56 PLN oraz opłata przygotowawcza w kwocie 500,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 342 438,64 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć . Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 • prowizja za udzielenie kredytu od 1 %
 • jednorazowa opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 0,50% od kwoty udzielonego kredytu max. 500,00 zł

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:

 • odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy lub
 • uzupełnić formularz kontaktowy, pracownicy Banku skontaktują się w sprawie udzielenia kredytu

 

Masz więcej pytań?