Facebook Planet Plus
PROMOCJA !!! LOKATA Standard 4,00%

PROMOCJA !!! LOKATA Standard 4,00%

LOKATA Standard PLUS to same korzyści:

  • wysokie oprocentowanie - 4% w skali roku
  • okres zadeklarowania - 12 miesięcy
  • minimalna kwota wpłaty - 1.000,00 zł.
  • oprocentowanie zmienne, naliczane w stosunku rocznym
  • odnawialność lokaty: TAK (lokata odnawiana jest na kolejny okres na warunkach standardowych)
  • lokata na nowe środki*
  • bezpieczeństwo zgromadzonych środków - środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO 

*Za nowe środki uznaje się te środki pieniężne, które w okresie jednego miesiąca przed dniem założenia lokaty nie były zdeponowane na indywidualnych i/lub wspólnych rachunkach w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach i które z chwilą założenia lokaty powodują wzrost salda depozytów w stosunku do dnia miesiąca poprzedzającego założenie lokaty. Nowe środki muszą stanowić minimum 90% kwoty lokaty.