Facebook Planet Plus
SUPER PROMOCJA !!! LOKATA LOJALNOŚCIOWA _24 - 7%

SUPER PROMOCJA !!! LOKATA LOJALNOŚCIOWA _24 - 7%

LOKATA Lojalnościowa to same korzyści:

  • wysokie oprocentowanie - 7% w skali roku
  • okres zadeklarowania - 24 miesiące
  • minimalna kwota wpłaty - 5.000,00 zł.
  • oprocentowanie zmienne, naliczane w stosunku rocznym
  • odnawialność lokaty: TAK (lokata odnawiana jest na kolejny okres na warunkach standardowych)
  • lokata na nowe środki*
  • środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO

Lokata jest przeznaczona dla klientów posiadających rachunek w Banku z pakietem usług, na którym ewidencjonowane są miesięczne stałe wpływy lub którzy założą rachunek w Banku z pakietem usług, na którym ewidencjonowane będą miesięczne stałe wpływy. 

Klient otwierający lokatę otrzymuje voucher uprawniający do wzięcia udziału w „Loterii na okrągło” https://bsszczekociny.pl/LOTERIA-NA-OKRAGLO.html

*Za nowe środki uznaje się te środki pieniężne, które w okresie jednego miesiąca przed dniem założenia lokaty nie były zdeponowane na indywidualnych i/lub wspólnych rachunkach w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach (zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych) i które z chwilą założenia lokaty powodują wzrost salda depozytów w stosunku do dnia 25 lipca 2022r. Nowe środki muszą stanowić  100% kwoty lokaty.