Facebook Planet Plus
PROMOCJA !!! LOKATA Lojalnościowa 5,50%

PROMOCJA !!! LOKATA Lojalnościowa 5,50%

LOKATA Lojalnościowa to same korzyści:

  • wysokie oprocentowanie - 5,5% w skali roku
  • okres zadeklarowania - 12 miesięcy
  • minimalna kwota wpłaty - 1.000,00 zł.
  • oprocentowanie zmienne, naliczane w stosunku rocznym
  • odnawialność lokaty: TAK (lokata odnawiana jest na kolejny okres na warunkach standardowych)
  • lokata na nowe środki*
  • środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO

Lokata jest przeznaczona dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Banku z pakietem usług (bankowość elektroniczna/karta płatnicza), na którym ewidencjonowane są miesięczne stałe wpływy z tytułu wynagrodzenia /emerytury/renty / lub inne stałe wpływy (bez wpłat/przelewów własnych) lub którzy założą rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Banku z pakietem usług (bankowość elektroniczna/karta płatnicza), na którym ewidencjonowane będą miesięczne stałe wpływy z tytułu wynagrodzenia / emerytury / renty / lub inne stałe wpływy (bez wpłat/przelewów własnych).

*Za nowe środki uznaje się te środki pieniężne, które w okresie jednego miesiąca przed dniem założenia lokaty nie były zdeponowane na indywidualnych i/lub wspólnych rachunkach w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach (zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych) i które z chwilą założenia lokaty powodują wzrost salda depozytów w stosunku do dnia tygodnia poprzedzającego założenie lokaty. Nowe środki muszą stanowić 100% kwoty lokaty.