Facebook Planet Plus

Oferta pracy - Dyrektor Oddziału

Szczekociny, dnia 04.04.2022 rok

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

DYREKTOR ODDZIAŁU

 


 Miejsce pracy: ODDZIAŁ BANKU W ZAWIERCIU

Główne zadania m.in.:

 • realizacja planów sprzedaży i celów biznesowych wynikających z polityki i Strategii działania Banku,
 • odpowiedzialność za zarządzanie zespołami pracowników sprzedażowych oraz odpowiedzialność za wyniki Oddziału i podległych Filii,
 • budowanie długofalowych relacji z Klientami Banku, w tym klientami kluczowymi dla Banku,
 • organizowanie bieżącej pracy zapewniającej pełne, terminowe i efektywne wykonanie zadań i sprawnej obsługi finansowej klientów Banku,
 • administrowanie budynkami kierowanych placówek,
 • nadzór merytoryczny i kontrola funkcjonalna stanowisk pracy w Oddziale i podległych Filii,
 • zapewnienie zgodności funkcjonowania Oddziału z obowiązującymi w Banku procedurami oraz standardami,
 • wspieranie rozwoju umiejętności pracowników,
 • sporządzanie rekomendacji udzielania kredytu, na podstawie kompleksowej oceny finansowej klienta, w tym ocenę zdolności kredytowej oraz ocenę 
  i weryfikacji wartości zabezpieczenia i ryzyka kredytowego,
 • udział w akcjach sprzedażowych i marketingowych organizowanych na terenie działania Oddziału i podległych Filii,
 • oferowanie i aktywna sprzedaż ubezpieczeń oferowanych przez Bank na podstawie umów współpracy zawartych  z firmami ubezpieczeniowymi,
 • odpowiedzialność za utrzymanie wyznaczonych limitów gotówki w kasach i bankomatach jednostki/komórki organizacyjnej,
 • systematyczne rozpatrywanie wniosków kredytowych złożonych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej oraz strony internetowej Banku.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w tym licencjat: preferowane kierunki o profilu ekonomicznym, finanse, bankowość, zarządzanie,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w bankowości na stanowisku kierowniczym lub podobnym,
 • znajomość produktów bankowości detalicznej oraz potrzeb kredytowych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych,
 • rozwinięte umiejętności menadżerskie,
 • znajomość przepisów Prawa bankowego; Prawa Spółdzielczego; Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; Ustawy Kodeks cywilny; Ustawy o rachunkowości; Rekomendacji i Uchwał KNF, BFG,
 • odporność na stres/umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka zdolność organizacyjna i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego,
 • dyspozycyjność ,
 • uczciwość, poufność, inicjatywa i profesjonalizm w działaniu,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B.

Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnym Banku Spółdzielczym,
 • rozwój zawodowy – pakiet szkoleń,
 • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania,
 • benefity: pomoc świąteczna, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przekazanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:

„DYREKTOR ODDZIAŁU”

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

 

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach.Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl.