Facebook Planet Plus

Oferta pracy - Zastępca Administratora Systemu Informatycznego

Szczekociny, dnia 25.08.2021 rok

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

Zastępca Administratora Systemu Informatycznego

 


Miejsce pracy:  CENTRALA Szczekociny i podległe komórki/jednostki organizacyjne

Zatrudnienie:  Umowa o pracę

Główne zadania m.in.:

 • konfiguracja i utrzymanie sprzętu sieciowego,
 • utrzymanie sprawności systemów opartych o Linux; Windows Serwer,
 • utrzymanie sprawności i konfiguracja sprzętu komputerowego i biurowego w placówkach Banku,
 • konserwacja i naprawa urządzeń  komputerowych gromadzących, przetwarzających, transmitujących, przechowujących i zabezpieczających dane w systemie informatycznym,
 • okresowy przegląd i konserwacja pozostałego sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych Banku,
 • administrowanie stroną internetową Banku oraz wewnętrzną strona intranetową,
 • zapewnienie sprawności technicznej urządzeń, sprzętu i wyposażenia,  zapewnienie bezpieczeństwa technicznego Banku,
 • utrzymanie stabilności bakowego systemu informatycznego EuroBankNet firmy SoftNet oraz systemów współpracujących (konfigurowanie nowych stanowisk, uruchamianie nowych oddziałów), uczestniczenie we wdrożeniach nowych aplikacji systemu,
 • analiza, dobór i optymalizowanie nowych rozwiązań informatycznych,
 • szkolenie pracowników z zakresu działania systemu,
 • utrzymanie i konfiguracja ciągłości systemów telekomunikacyjnych, w tym VoIP.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w tym, licencjat: preferowane wykształcenie informatyczne lub pochodne ,
 • odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego,
 • wysoka kultura osobista,
 • uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu,
 • dyspozycyjności,
 • prawo jazdy kat. B.

Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnym, dynamicznie rozwijającym się Banku Spółdzielczym,
 • rozwój zawodowy – bogaty pakiet szkoleń,
 • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników,
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania i efektów pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:

„Zastępca Administratora Systemu Informatycznego”

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

Klauzula Informacyjna Administrator
Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających
(np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny,
oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl