Facebook Planet Plus

Oferta pracy - pracownik ds. sprzedaży produktów kredytowych i usług bankowych

Szczekociny, dnia 15.03.2022 rok

 

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

PRACOWNIK ds. sprzedaży produktów kredytowych i usług bankowych

 

Miejsce pracy:

 • Filia w Kroczycach,
 • Filia we Włodowicach,
 • Oddział Centrala.

Główne zadania m.in.:

 • aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych(w tym sprzedaż kredytów, produktów depozytowych, rachunków, ubezpieczeń) oraz informowanie o promocjach,
 • analiza i rozpatrywanie wniosków kredytowych,
 • analiza zdolności kredytowej klienta, monitorowanie zdolności kredytowej klientów oraz zabezpieczeń,
 • pozyskiwanie nowych klientów, doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszego dla klienta produktu,
 • utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami, oferowanie nowych produktów bankowych oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie bankowej, w tym o bieżących promocjach,
 • otwieranie i obsługa rachunków rozliczeniowych w tym bieżących i pomocniczych, oszczędnościowo –rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych,
 • sporządzanie i zawieranie umów kredytowych,
 • sporządzanie i zawieranie umów i obsługa pozostałych usług bankowych (bankowość elektroniczna, karty, usługa sms, usługa udzielania informacji na hasło),
 • przyjmowanie i księgowanie dyspozycji klientów składanych w formie przelewów,
 • obsługa kasowo – dysponencka,
 • realizacja planów i polityk, przestrzeganie regulacji i procedur oraz innych zaleceń Oddziału Banku w za­kresie działalności handlowej.

Wymagania:

 • wykształcenie: preferowane wykształcenie ekonomiczne: Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/ marketing i zarządzanie,
 • odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego,
 • wysoka kultura osobista ,
 • uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie  z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań),
 • dyspozycyjności,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane doświadczenie w branży bankowej.

Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnym, rozwijającym się Banku Spółdzielczym,
 • rozwój zawodowy –pakiet szkoleń,
 • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania,
 • benefity: pomoc świąteczna, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przekazanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:

„PRACOWNIK SPRZEDAŻOWY”

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

 

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach.Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl.