Facebook Planet Plus

Oferta pracy

Szczekociny, dnia 31.12.2020 rok

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

PRACOWNIK SPRZEDAŻOWY

 


 Miejsce pracy: ODDZIAŁ CENTALA W SZCZEKOCINACH oraz podległe placówki

Główne zadania m.in.:

 • Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych (w tym sprzedaż kredytów, produktów depozytowych, rachunków, ubezpieczeń) oraz informowanie o promocjach,
 • Pozyskiwanie nowych klientów, doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszego dla klienta produktu,
 • Utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami, oferowanie nowych produktów bankowych oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie bankowej, w tym o bieżących promocjach,
 • Otwieranie i obsługa rachunków rozliczeniowych w tym bieżących i pomocniczych, oszczędnościowo–rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych,
 • Zawieranie umów kredytowych,
 • Zawieranie umów i obsługa pozostałych usług bankowych (bankowość elektroniczna, karty, usługa sms, usługa udzielania informacji na hasło),
 • Przyjmowanie i księgowanie dyspozycji klientów składanych w formie przelewów,
 • Obsługa kasowo–dysponencka,
 • Realizacja planów i polityk, przestrzeganie regulacji i procedur oraz innych zaleceń Oddziału Banku w za­kresie działalności handlowej.

Wymagania:

 • wykształcenie: preferowane wykształcenie ekonomiczne: Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/ marketing i zarządzanie.
 • odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego
 • wysoka kultura osobista 
 • uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań)
 • Dyspozycyjności
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziane doświadczenie w branży bankowej

Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnym, dynamicznie rozwijającym się Banku Spółdzielczym
 • rozwój zawodowy – bogaty pakiet szkoleń
 • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników 
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule: „PRACA” na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl lub w formie papierowej na adres Banku Spółdzielczego w Szczekocinach, 42-445 Szczekociny, ul. Żeromskiego 8. Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w Sekretariacie w Centrali Banku w Szczekocinach.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

 

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl