Facebook Planet Plus

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

PAMIĘTAJ: Logowanie do systemu bankowości internetowej nigdy nie wymaga podania kodu jednorazowego z narzędzia autoryzacyjnego - nigdy nie podawaj kodu podczas logowania ani bezpośrednio po zalogowaniu do serwisu!

Logowanie do systemu  internetowego Banku Spółdzielczego w Szczekocinach odbywa się w dwóch krokach: w pierwszym należy podać swój login, w drugim – hasło służące do logowania.

W sytuacji gdy na ekranie logowania bądź bezpośrednio po wprowadzeniu danych do logowania pojawi się prośba o podanie innych danych lub kodu z narzędzia autoryzacyjnego, przerwij proces logowania i skontaktuj się z pracownikiem Banku Spółdzielczego w Szczekocinach.

UWAGA! Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, ZANIM SIĘ ZALOGUJESZ, skontaktuj się z pracownikiem Banku Spółdzielczego w Szczekocinach pod numerem tel: 34 378 77 77.

Pamiętaj: kod z narzędzia autoryzacyjnego jest niezbędny wyłącznie do zatwierdzenia zlecanej przez Ciebie dyspozycji, np. zlecenia przelewu, definiowania płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w Internecie, itp.

Bank nigdy nie będzie wymagał od Ciebie podania:

  • kodu jednorazowego podczas logowania do systemu internetowego, ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego,
  • kilku kodów jednorazowych jednocześnie (wyjątkiem jest tylko konieczność użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany nowego narzędzia autoryzacji),
  • kodu jednorazowego w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązanej przez osobę podającą się za pracownika Banku,
  • kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP dla Twojego komputera,
  • danych karty płatniczej, takich jak: numer karty, data ważności i kod CVV, podczas korzystania z serwisu internetowego.

Zachowaj szczególną ostrożność wobec próśb o aktualizację swoich danych osobowych, kierując się zasadami opisanymi powyżej, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności otrzymanej prośby o aktualizację danych  skontaktuj się z pracownikiem Banku Spółdzielczego w Szczekocinach pod numerem telefonu: 34 378 77 77.

*Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w systemie bankowości internetowej kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji (zwróć uwagę na poprawność numeru rachunku odbiorcy oraz kwotę transakcji)."