Facebook Planet Plus

Ustawowe wakacje kredytowe

Szanowni Klienci, informujemy że od 29 lipca 2022 roku zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wprowadza możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w złotych przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe. 

Wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, zawartej przed 1 lipca 2022 r., z termin zakończenia okresu kredytowania przypadającym po 1 stycznia 2023 r.

Możliwości zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale 

Dodatkowe informacje dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego:

 • Zawieszenie spłaty kredytu następuje na wniosek Kredytobiorcy złożony przed dniem płatności raty w danym miesiącu;
 • Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego musi być podpisany przez  Kredytobiorców;
 • Wniosek można złożyć na wybrany i preferowany przez Kredytobiorcę okres, w ramach ustawowo określonych tj. maksymalnie 8 miesięcy;
 • Wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu spłat kredytu i przesunięciu rat w czasie.
 • Okres kredytowania oraz terminy ustalone w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu;
 • W okresie wakacji Bank nie nalicza odsetek ani nie pobiera opłat innych niż opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;
 • Wakacje nie spowodują zawieszenia opłat związanych z ubezpieczeniem (dotyczy kredytu z ubezpieczeniem), dlatego należy zapewnić środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby utrzymać ciągłość ubezpieczenia;

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek może być złożony w formie: 

 • elektronicznej mailowej – na adres kredyty@bsszczekociny.pl  (wniosek złożony drogą email powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym  kredytobiorców),
 • pisemnej – w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową,
 • elektronicznej za pośrednictwem bankowości internetowej w przypadku gdy posiadacz rachunku autoryzujący wniosek jest  kredytobiorcą .

 

W przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy (po godz. 14:00) Banku w soboty lub w dni wolne od pracy, do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym.


Pliki do pobrania