Odwiedzono nas już
1675906
 razy

Kredyt mieszkaniowy "Mój dom"

 Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” może być wykorzystany na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie prawa własności do domu jednorodzinnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami niniejszej „Instrukcji”;
 8.   inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
 •  budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego;
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 1. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera):
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 1. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.
 2. Inne cele związane z szeroko rozumianym budownictwem mieszkaniowym nie wymienione wyżej.

Kredyt mieszkaniowy powinien być wykorzystany w wysokości i terminach określonych w umowie oraz zgodnie z celem na jaki został przyznany.

Okres kredytowania - od 5 do 30 lat
Suma wieku kredytobiorcy i okresy kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.

Maksymalna kwota kredytu „Mój Dom” nie może przekroczyć:
1)        50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki
2)        80% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku pozostałych celów kredytowania 

 

Załącznik
[file] wniosek.pdf
[file] ZaswiadczenieOZatrudnieniu.pdf