Odwiedzono nas już
1711005
 razy

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach uprzejmie informuje, iż z dniem 01 listopada 2014 roku ulega zmianie oprocentowanie następujących produktów depozytowych opartych o zmienną stopę:

 


W przypadku lokat terminowych oprocentowanych według stałej stopy procentowej oprocentowanie wskazane wyżej  ma zastosowanie do lokat otwieranych i odnawianych od dnia 15 października 2014 roku. Wysokość oprocentowania ustalona dla lokat (oprocentowanych według stałej stopy) otwartych do dnia 14 października 2014 roku obowiązuje przez cały okres umowy lokaty, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają od dnia ich odnowienia oprocentowaniu według stopy obowiązującej od dnia 15 października 2014 roku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach

 

 Szczekociny, dnia 10 października 2014 r.