Odwiedzono nas już
1673023
 razy

Zasady Ładu Korporacyjnego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZEKOCINACH O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach informuje, że Bank i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują i będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) zgodnie z załączonym oświadczeniem Zarządu Banku.  
Zasady są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

 

  Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach

 

Załączniki:

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZEKOCINACH O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

2. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych - uchwała Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17)

3. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

4. Schemat Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

5. Ocena oraz przegląd stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach za 2015 rok.

6. Ocena oraz przegląd stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach za 2016 rok.

7. Ocena oraz przegląd stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach za 2017 rok.