Odwiedzono nas już
1710994
 razy

PROGRAM 500+

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZCZEKOCINACH  MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W PROGRAMIE 500+

Z przyjemnością informujemy, iż klienci Banku Spółdzielczego w Szczekocinach, mają możliwość złożenia wniosku do Programu 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy Klientem a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klient korzystając z systemu bankowości internetowej, może samodzielnie wypełnić oraz przesłać wniosek bez wychodzenia z domu. Sekcja dot. Programu 500+ jest skonstruowana w intuicyjny sposób, by maksymalnie ułatwić uzupełnianie wniosku. Odpowiedni formularz jest dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej Banku.

Osoby, które nie posiadają rachunku w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku mogą otworzyć rachunek w promocyjnej ofercie. O szczegóły oferty należy pytać w Oddziałach Banku.
Złożenie wniosku w Oddziale Banku nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości internetowej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.
Proces składania wniosku o świadczenie „Rodzina 500+” w Banku

  • Składasz Wniosek w bankowości elektronicznej Banku
  • Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia
  • Wniosek trafi do właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
  • W terminie do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku otrzymasz pisemnie decyzję od właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
  • Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku (w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego)