Odwiedzono nas już
1711046
 razy

Informacja o Zmianach w Regulacjach

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianami na rynku usług finansowych, Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z dniem 20.12.2018 r. wprowadza zmiany w Regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, Regulaminie kart debetowych oraz Regulaminie kart debetowych business związane z dostosowaniem powyższych regulacji do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem 20 grudnia 2018 roku.

 

Zakres najistotniejszych zmian, które zostały wprowadzane w w/w Regulaminach dotyczyć będą między innymi:

  1. Skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji;
  2. Uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;
  3. Określenia odpowiedzialności Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej;
  4. Skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji oraz wprowadzenia nowego procesu obsługi reklamacji w przypadku transakcji nieautoryzowanych;
  5. Uszczegółowienia zapisów dotyczących zleceń płatniczych.

 

                                        Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach