Odwiedzono nas już
1711043
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Reklama

  • Kredyt "ZA ZERO" - 24 raty x 0%
    Kredyt "ZA ZERO" - 24 raty x 0%

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Szczekociny, 31.10.2018r.

 

KOMUNIKAT
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. ulegają zmianie następujące opłaty i prowizje:
1) Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych- za każdą następną listę haseł – 10,00 zł.
2) Opłata za wydanie blankietów czekowych – za jeden czek - 1,50 zł.

Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian opłat i prowizji:
1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat,
2) zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian,
3) niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa powyżej do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych zmian.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

Jednocześnie Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zachęca klientów korzystających z autoryzacji transakcji za pomocą listy haseł jednorazowych do zmiany autoryzacji za pomocą kodu SMS, która jest tańszą, bezpieczniejszą i wygodniejszą formą.
Zapraszamy do placówek Banku, nasi pracownicy udziela szczegółowych informacji i pomogą w dokonaniu zmiany.