Odwiedzono nas już
1673078
 razy

Władze Banku

 

Skład Rady Nadzorczej Banku

WÓJCIK  WITOLD –  Przewodniczący Rady
PYTLARZ  STANISŁAW –   Za-ca Przewodniczącego Rady
GÓRSKA  MARIA –  Sekretarz Rady
POŁCIK JOLANTA –  członek Rady
MIKODA  EUGENIUSZ         –  członek Rady
SEBASTIAN STAŃCZYK –  członek Rady
SIKORA SŁAWOMIR –  członek Rady
 

Skład Zarządu Banku

 MONIKA  DZIĘCIOŁ          –  Prezes Zarządu 

 ANNA ROK           –  Wiceprezes Zarządu  ds. handlowych

 AGATA GLINKA –  Wiceprezes Zarządu  ds. finansowych