Odwiedzono nas już
1673015
 razy

Kredyt inwestycyjny

celfinansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe, Przedsięwzięcia inwestycyjne mają na celu nabycie aktywów w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

  • wysokość kredytu – kredyt stanowi uzupełnienie 20% wkładu własnego kredytobiorcy,
  • okres kredytowania – nie powinien być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem,

 

 

Załącznik
[file] Wykaz dokumentów
[file] Informacja finansowa do wniosku (pełna księgowość)
[file] Informacja finansowa do wniosku (uproszczona księgowość)
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Ramowy układ biznes-planu
[file] Wniosek