Odwiedzono nas już
1673044
 razy

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego, który może być udzielony jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub jako kredyt samodzielny.

Udzielany jest Przedsiębiorcy posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy
i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek.

Wykorzystanie kredytu rewolwingowego następuje w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy przelania części lub całości kredytu na wskazany rachunek.

Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytowego i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.

  • cel – finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, szczególnie charakteryzującej się powtarzającymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością,
  • wysokość kredytu – ustalana indywidualnie,
  • okres kredytowaniado 12 miesięcy.

 

 

 

Załącznik
[file] Wykaz dokumentów
[file] Informacja finansowa do wniosku (pełna księgowość)
[file] Informacja finansowa do wniosku (uproszczona księgowość)
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Wniosek