Odwiedzono nas już
1673082
 razy

Kredyty dla JST

Jednostkom Samorządu Terytorialnego oferujemy dwa rodzaje kredytów:

 • kredyt w rachunku bieżącym, i/lub
 • kredyt w rachunku kredytowym.

Na co można przeznaczyć kredyty?

 • pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu JST,
 • finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach JST,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
   

Najważniejsze cechy kredytów:

 • okres kredytowania:
  • kredyty krótkoterminowe - do 1 roku,
  • kredyty średnioterminowe - od 1 roku do 3 lat,
  • kredyty długoterminowy - powyżej 3 lat.