Odwiedzono nas już
1673024
 razy

Rachunek osobisty POL-KONTO

 • POL – KONTO STANDARD
 • POL - KONTO PLUS
 • POL – KONTO VIP
 • POL - KONTO STUDENT
 • POL – KONTO JOUNG
 • POL- KONTO SENIOR
 • POL-KONTO "ZERO"

Rachunek POL-KONTO

Posiadanie Banku Spółdzielczym w Szczekocinach rachunku POL-KONTO zwanego inaczej kontem osobistym umożliwia sprawne, komfortowe i bezpieczne zarządzanie finansami w sposób maksymalnie prosty i zdecydowanie najtańszy. Powyższy rachunek jest oprocentowany według stopy zmiennej w stosunku rocznym według obowiązującego w Banku aktualnego oprocentowania. ( patrz Tabela oprocentowania dla osób fizycznych).

Rachunek ten przeznaczony jest dla osób, które zadeklarują stały miesięczny wpływ na rachunek. Posiadanie rachunku umożliwia przeniesienie na Bank obowiązku płacenia comiesięcznych stałych opłat z tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu itp. Ta usługa to stałe zlecenie z rachunku.

Nasz Bank świadczy także usługi związane z zapłatą comiesięcznych opłat za pomocą polecenia zapłaty. W tym wypadku za zgodą posiadacza rachunku zakład energetyczny, gazowniczy czy sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za gaz, prąd czy telefon.
Pieniądze zgromadzone na rachunku można pobierać na terenie całej Polski za pomocą Karty VISA ELECTRON lub czeku wydanego do rachunku.

Każdy posiadacz rachunku może lokować swoje oszczędności na terminowych lokatach oszczędnościowych, oprocentowanie lokat w Naszym Banku jest na bardzo korzystnym poziomie. Zakładając POL-KONTO Banku Spółdzielczym w Szczekocinach masz możliwość skorzystania z atrakcyjnego kredytu lub debetu w rachunku.

USŁUGI ROZLICZENIOWE

Celem ułatwienia efektywnego zarządzania swoimi środkami na rachunku POL - KONTO, proponujemy korzystanie z usług dodatkowych takich jak: system rozliczeń ELIXIR, Informacja na hasło, SMS Banking oraz przejrzysty i funkcjonalny system bankowości internetowej Ebank.

System rozliczeń ELIXIR

Dzięki temu systemowi szybko i bezpiecznie można dokonać przelewu środków na rachunki w innych bankach.

 Korzyści

 • Bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych.
 • Łatwy, stały i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, poprzez największą w kraju sieć oddziałów banku.
 • Dokonywanie wypłat środków pieniężnych z rachunku do wykorzystania w kraju, jak i w celu wytransferowania ich za granicę, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
 • Możliwość dokonywania wpłat na rachunek w dowolnej walucie (gotówkowo i bezgotówkowo).
 • Możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do rachunku (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo).

Wygoda

 • Optymalne zarządzanie własnymi pieniędzmi,
 • Regulowanie stałych opłat np. za czynsz lub telefon wykorzystując zdefiniowane przelewy i zlecenia stałe,
 • W każdym jednostce organizacyjnej Banku można wykonać następujące operacje: wpłaty, wypłaty, polecenia przelewu, likwidacje lokaty.
 • SMS informujące o każdej zmianie salda na rachunku.
 • Dostęp do dodatkowych pieniędzy możliwość skorzystania z dopuszczalnego salda debetowego lub kredytu odnawialnego
 • Ubezpieczenie specjalna oferta ubezpieczeniowa dla posiadaczy POL-KONT

 

Depozyty Banku Spółdzielczego w Szczekocinach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG).