Odwiedzono nas już
1673070
 razy

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości rolnych, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakupie inwentarza żywego (stada podstawowego), zakupie udziałów lub akcji oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Przedsięwzięcia inwestycyjne mają na celu nabycie aktywów w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

  • cel – finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe,
  • wysokość kredytu – kredyt stanowi uzupełnienie 20% wkładu własnego kredytobiorcy,
  • okres kredytowania – nie powinien być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem,

   

 

Załącznik
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Wniosek