Odwiedzono nas już
1673084
 razy

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.

Wypłata środków kredytowych może nastąpić po udokumentowaniu przez Klienta celowości ich przeznaczenia.

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, a w uzasadnionych przypadkach przy finansowaniu jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata kredytu może być jednorazowa.

 

 

Załącznik
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Wniosek