Odwiedzono nas już
1673095
 razy

Kredyt obrotowy na finansowanie bieżące nakłady do produkcji rolnej

Warunkiem ubiegania się o kredyt jest posiadanie przez rolnika rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach.

  • cel – finansowanie bieżącej działalności rolniczej, w szczególności na zakup oleju napędowego, nawozów i pasz, materiału siewnego, środków ochrony roślin, artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną, innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym,
  • wysokość kredytu – max. 1200 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych, w zależności od zdolności kredytowej wnioskodawcy;
  • okres kredytowania – cykl produkcyjny do 12 miesięcy
  • waluta – PLN.
     

 

Załącznik
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Wniosek