Odwiedzono nas już
1673006
 razy

Kredyt pomostowy Unia Biznes

Aktywnie wspieramy naszych klientów, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty współfinansowane z funduszy unijnych. W ramach naszej oferty proponujemy usługi i produkty bankowe, ułatwiające beneficjentom uzyskanie refundacji.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. dla Unii Europejskiej i Polski rozpoczął się okres realizacji zadań finansowanych z nowego budżetu UE na lata 2007-2013.

Rząd polski przygotował i będzie wdrażał następujące programy operacyjne w ramach wykorzystania funduszy UE w Polsce:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
  • Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 

 

 

 

Załącznik
[file] Wniosek.pdf