Odwiedzono nas już
1673026
 razy

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Rolnikowi posiadającemu rachunek bieżący w Banku, o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku,

Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, nieodnawialnym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty

  • celpokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej,
  • wysokość kredytu – ustalana indywidualnie,
  • okres kredytowania – do 30 dni.

 

Załącznik
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Wniosek