Odwiedzono nas już
1673057
 razy

Pożyczka

cel – dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,

wysokość kredytu – do 100.000 zł,

okres kredytowania – do 12 miesięcy,

uproszczona dokumentacja - bez biznesplanu, prognoz finansowych

uproszczona forma zabezpieczenia,

brak konieczności udokumentowania wykorzystania środków,

Wykorzystanie pożyczki - następuje w drodze dyspozycji Klienta przelania środków na wskazany rachunek bankowy.

Spłata pożyczki - następuje jednorazowo lub w ratach płatnych miesięcznie/ kwartalnie.

waluta – PLN.
 

Załącznik
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Wniosek