Odwiedzono nas już
1650216
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Reklama

  • Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS
    Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS

Inne

Terminologia

Bank – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach;
Wnioskodawca – osoba fizyczna lub osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o kredyt;
Kredytobiorca – osoba fizyczna lub osoby fizyczne, z którymi została zawarta umowa kredytu;

Zgubiłeś Kartę?

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

Warto odwiedzić

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - www.bankbps.pl

Narodowy Bank Polski - www.nbp.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - http://www.bfg.pl/u235/navi/71

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

Portal Rolny - www.ppr.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl

Portal kartosfera.pl

W związku z uruchomieniem od 1 lutego 2015 r. nowego portalu kartowego "Kartosfera" dostępnego na stronie internetowej www.kartosfera.pl oraz wprowadzeniu zmian w płatnościach internetowych kartą przygotowaliśmy dla Państwa materiały informacyjne:

 

Zasady Konkursu

Zasady konkursu „Sprawdź się”
w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy dokument określa zasady konkursu „Sprawdź się”, zwanego dalej ”konkursem”, który odbywa się w mediach społecznościowych na portalu facebook.com.

Informacja dla dostawców usług (TPP)

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Subskrybuj zawartość