Facebook Planet Plus

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach posiada w swojej ofercie produkty Towarzystw Ubezpieczeniowych takich jak: Generali Życie T.U. S.A., Generali T.U. S.A., TUiR WARTA S.A., TUnŻ WARTA S.A. (w tym HDI), SALTUS T.U.W, SALTUS TUnŻ, Wiener, InterRisk. Dzięki temu bez ponoszenia dodatkowych kosztów możecie Państwo w placówkach Banku zawrzeć ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe oraz na życie.

Nasi partnerzy:

 

Ubezpieczenie na życie i osobowe to oferta przeznaczona dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i rolników która może obejmować:

 • ochronę zdrowia i życia całej rodziny
 • świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku
 • OC w życiu prywatnym
 • zabezpieczenie przed skutkami finansowymi z tytułu szkód wyrządzonych przez członków rodziny
 • świadczenia związane z dzieckiem, rodzicami lub teściem
 • bezterminową ochronę seniorom
 • zabezpieczenie najbliższej osoby
 • pobyt w szpitalu
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

 

Masz więcej pytań?

W ramach oferty ubezpieczenia komunikacyjnego oferujemy szeroki zakres ochrony zapewniający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, w tym: odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie w zależności od oferty może obejmować:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego
 • autocasco (AC)
 • pomoc assistance
 • zieloną kartę
 • ubezpieczenie szyb
 • ochronę prawną pojazdów mechanicznych
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

 

Masz więcej pytań?

Zadbaj o swój majątek i skorzystaj z dostępnej w Banku oferty ubezpieczenia majątkowego.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach oferty ubezpieczenia majątkowego może być ubezpieczenie:

 • domów i mieszkań
 • nieruchomości w budowie
 • stałych elementów budynku
 • garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego
 • ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia
 • obrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz poniesionych przez Ubezpieczyciela związanych z tym kosztów
 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia w zależności od oferty może obejmować:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
 • Ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia i pęknięcia
 • Ubezpieczenie porady prawnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 

Masz więcej pytań?

Ubezpieczenie podróżne skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

Zakres ubezpieczenia w zależności od oferty może obejmować

 • koszty leczenia i pomocy w podróży
 • koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i dentystycznego
 • koszty poszukiwania i ratownictwa oraz dodatkowo ryzyka, takie jak: następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy)
 • pomoc finansową w przypadku utraty gotówki w wyniku rabunku
 • koszty odwołania podróży
 • koszty poniesione w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu
 • koszty leczenia powypadkowego w Rzeczpospolitej Polskiej
 • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

 

Masz więcej pytań?

Ubezpieczenia dla rolników to gama produktów która chroni rolnika i jego gospodarstwo rolne. W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
 • dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych
 • dobrowolne ubezpieczenie domu
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Rolnika
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie upraw rolnych
 • ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i zwierząt gospodarskich
 • ubezpieczenie instalacji OZE

 

Masz więcej pytań?

W ramach oferty Ubezpieczenia dla Firm oferujemy szeroką gamę produktów chroniących majątek Twojego przedsiębiorstwa oraz zdrowie i życie pracowników.  W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ochrona sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych
 • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody
 • ochrona przed kradzieżą gotówki w kasetce lub kasie
 • ubezpieczenie utraty dochodu w wyniku wypadku
 • grupowe ubezpieczenie NNW dla pracowników zapewniające ochronę przez całą dobę i na całym świecie

 

Masz więcej pytań?

Zadbaj o swoje dziecko i skorzystaj z ubezpieczenia szkolnego dla swojej pociechy. W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie wypadku
 • zapadnięcie w śpiączkę w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt w szpitalu 
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • koszty leczenia ubezpieczonego i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z wypadkiem
 • wizytę u psychologa
 • korepetycje z wybranych przedmiotów po nieszczęśliwym wypadku
 • atrakcyjny pakiet usług assistance
 • ochrona na terenie całego świata, w szkole i poza nią

 

Ochrona ubezpieczeniowa przez cały rok szkolny i wakacje na całym świecie.
Telemedycyna – E-konsultacje internisty, pediatry lub porada dietetyczna za pośrednictwem czatu internetowego, telekonferencji lub wideokonferencji. Rozszerzenie ochrony o następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z wyczynowym uprawianiem sportu dla osób które nie ukończyły 20 roku życia. Pakiet Kleszcz i rozpoznanie boreliozy- pokrycie kosztów.

Kup polisę online i zyskaj 10% znizki ... skorzystaj juz dziś

KOD Agenta: qpu3bn

https://klient.interrisk.pl/eduplusofertaindywidualna

 

 

Masz więcej pytań?