Facebook Planet Plus

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach posiada w swojej ofercie produkty Towarzystw Ubezpieczeniowych takich jak: Generali Życie T.U. S.A., Generali T.U. S.A., TUiR WARTA S.A., TUnŻ WARTA S.A. (w tym HDI), SALTUS T.U.W, SALTUS TUnŻ, Wiener, InterRisk. Dzięki temu bez ponoszenia dodatkowych kosztów możecie Państwo w placówkach Banku zawrzeć ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe oraz na życie.

Nasi partnerzy:

 

Zadbaj o swój majątek i skorzystaj z dostępnej w Banku oferty ubezpieczenia majątkowego.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach oferty ubezpieczenia majątkowego może być ubezpieczenie:

 • domów i mieszkań
 • nieruchomości w budowie
 • stałych elementów budynku
 • garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego
 • ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia
 • obrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz poniesionych przez Ubezpieczyciela związanych z tym kosztów
 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia w zależności od oferty może obejmować:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
 • Ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia i pęknięcia
 • Ubezpieczenie porady prawnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Porównaj teraz

Masz więcej pytań?

W ramach oferty ubezpieczenia komunikacyjnego oferujemy szeroki zakres ochrony zapewniający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, w tym: odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie w zależności od oferty może obejmować:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego
 • autocasco (AC)
 • pomoc assistance
 • zieloną kartę
 • ubezpieczenie szyb
 • ochronę prawną pojazdów mechanicznych
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Porównaj teraz

Masz więcej pytań?

Polisa turystyczna to niezbędny element każdego wyjazdu za granicę. Wypełniając poniższy formularz w kilka chwil porównasz kwotacje dostępnych towarzystw i wybierzesz ubezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki temu podczas urlopu możesz mieć spokojną głowę i cieszyć się jedynie urokami zagranicznych podróży! Wybrane ubezpieczenie możesz od razu kupić przez Internet!

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia stanowi główny składnik dobrze dobranego pakietu ubezpieczenia turystycznego. Leczenie poza granicami naszego kraju bywa bardzo kosztowne. Przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę czy Ubezpieczyciel gwarantuje nam pomoc bezgotówkową (Ubezpieczyciel rozlicza się z placówkami medycznymi), czy otrzymamy zwrot kosztów po powrocie do kraju.
 • Ubezpieczenie bagażu chroni bagaż przed uszkodzeniem lub utratą wskutek klęsk żywiołowych, rabunku, kradzieży z włamaniem ale również w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, w następstwie którego nie mógł on sprawować pieczy nad Bagażem.
 • Ubezpieczenie Assistance w podróży to niezwykle ważny element ubezpieczeń turystycznych. Porównując oferty Assistance, warto zastanowić się nad celem swojej podróży i możliwymi ryzykami. Jeżeli celem wyjazdu są wycieczki górskie lub rejsy morskie należałoby się upewnić, że w razie wypadku Assistance pokrywa koszty organizacji wyprawy ratunkowej. Jeżeli celem wypoczynku jest odpoczynek w dobrym hotelu, można wybrać wariant skromniejszy, lecz za to tańszy. Warto też sprawdzić, czy ubezpieczenie pokrywa koszty organizacji tłumacza, zwłaszcza jeżeli celem wyprawy jest kraj, gdzie ani służba zdrowia, ani organy ścigania mogą nie móc porozumieć się biegle po angielsku.

Porównaj teraz

 

                                                                                        

odwiedź jedną                               zadzwoń do nas                               wypełnij formularz

z naszych placówek                                                                                      kontaktowy

Ubezpieczenie na życie i osobowe to oferta przeznaczona dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i rolników która może obejmować:

 • ochronę zdrowia i życia całej rodziny
 • świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku
 • OC w życiu prywatnym
 • zabezpieczenie przed skutkami finansowymi z tytułu szkód wyrządzonych przez członków rodziny
 • świadczenia związane z dzieckiem, rodzicami lub teściem
 • bezterminową ochronę seniorom
 • zabezpieczenie najbliższej osoby
 • pobyt w szpitalu
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

 

Masz więcej pytań?

Ubezpieczenie podróżne skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

Zakres ubezpieczenia w zależności od oferty może obejmować

 • koszty leczenia i pomocy w podróży
 • koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i dentystycznego
 • koszty poszukiwania i ratownictwa oraz dodatkowo ryzyka, takie jak: następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy)
 • pomoc finansową w przypadku utraty gotówki w wyniku rabunku
 • koszty odwołania podróży
 • koszty poniesione w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu
 • koszty leczenia powypadkowego w Rzeczpospolitej Polskiej
 • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

 

Masz więcej pytań?

Ubezpieczenia dla rolników to gama produktów która chroni rolnika i jego gospodarstwo rolne. W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
 • dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych
 • dobrowolne ubezpieczenie domu
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Rolnika
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie upraw rolnych
 • ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i zwierząt gospodarskich
 • ubezpieczenie instalacji OZE+

 

Masz więcej pytań?

W ramach oferty Ubezpieczenia dla Firm oferujemy szeroką gamę produktów chroniących majątek Twojego przedsiębiorstwa oraz zdrowie i życie pracowników.  W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ochrona sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych
 • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody
 • ochrona przed kradzieżą gotówki w kasetce lub kasie
 • ubezpieczenie utraty dochodu w wyniku wypadku
 • grupowe ubezpieczenie NNW dla pracowników zapewniające ochronę przez całą dobę i na całym świecie+

 

Masz więcej pytań?

Zadbaj o swoje dziecko i skorzystaj z ubezpieczenia szkolnego dla swojej pociechy.     W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować w opcji podstawowej:

 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
 • 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 
 • koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 
 • rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 
 • zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
 • zapadnięcie w śpiączkę w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Oferta zawiera opcje dodatkowe, m.in.:

 • pobyt w szpitalu w wyniku NW i choroby
 • poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 
 • koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 • koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 • pakiet KLESZCZ
 • koszty opłaconej wycieczki szkolnej 
 • hejt stop
 • wyczynowe uprawianie sportu

 

Ochrona ubezpieczeniowa przez cały rok szkolny i wakacje na całym świecie.
Telemedycyna – E-konsultacje internisty, pediatry lub porada dietetyczna za pośrednictwem czatu internetowego, telekonferencji lub wideokonferencji. Rozszerzenie ochrony o następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z wyczynowym uprawianiem sportu dla osób które nie ukończyły 20 roku życia. Pakiet Kleszcz i rozpoznanie boreliozy- pokrycie kosztów.

Kup polisę online i zyskaj 10% znizki ... skorzystaj juz dziś

KOD Agenta: qpu3bn

https://klient.interrisk.pl/eduplusofertaindywidualna

Masz więcej pytań?