Facebook Planet Plus

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego o terminach zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego 
w Szczekocinach

I. dla GRUPY CZŁONKOWSKIEJ W SZCZEKOCINACH 

zrzeszającej członków Banku z miejscowości: Szczekociny, Goleniowy, Chałupki, Bógdał, Bonowice, Grabiec, Tęgobórz, Małachów, Siedliska, Rokitno, Ołudza, Wólka Ołudzka, Trzciniec, Starzyny, Wólka Starzyńska, Przyłęk, Drużykowa, Brzostek, Rędziny, Gródek oraz miejscowości spoza gminy Szczekociny gdzie nie ma utworzonych grup członkowskich

zebranie odbędzie się w dniu 18.05.2023 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń Banku Spółdzielczego w Szczekocinach przy ul. Żeromskiego 8 

II. dla GRUPY CZŁONKOWSKIEJ W IRZĄDZACH

zrzeszającej członków Banku z miejscowości: Irządze, Mikołajewice, Zawadka, Zawada Pilicka, Witów, Wilgoszcza, Sadowie, Wygiełzów, Bodziejowice, Wilków, Woźniki, Browarek, Biała Błotna

zebranie odbędzie się w dniu 18.05.2023 roku o godz. 16:30 w budynku Filii Banku 
w Irządzach, 42-446 Irządze 120A 

III. dla GRUPY CZŁONKOWSKIEJ W KROCZYCACH

zrzeszającej członków Banku z miejscowości: Kroczyce, Podlesice, Lgota Murowana, Lgotka, Kostkowice, Dzibice, Dobrogoszczyce, Przyłubsko, Siemięrzyce, Pradła, Siedliszowice, Huta Szklana, Gołuchowice, Marianka, 

zebranie odbędzie się w dniu 19.05.2023 roku o godz. 10:00 w budynku Filii Banku w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich 34, 42-425 Kroczyce

IV. dla GRUPY CZŁONKOWSKIEJ W ZAWIERCIU

zrzeszającej członków Banku z miejscowości: Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Siamoszyce, Szypowice, Piaseczno, Hucisko, Rzędkowice

zebranie odbędzie się w dniu 19.05.2023 roku o godz. 16:30 w budynku Oddziału Banku w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 12A, 42-400 Zawiercie 

 

Porządek Obrad poszczególnych Grup Członkowskich

1.    Otwarcie Zebrania Grupy Członków.

2.    Przyjęcie regulaminu zebrania.

3.    Wybór Prezydium zebrania:

a)    Przewodniczącego Zebrania 

b)    Sekretarza

4.    Przyjęcie proponowanego porządku zebrania.

5.    Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Szczekocinach za rok 2022 
oraz informacja o realizacji wniosków i wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania. Informacja o kierunkach działalności na rok 2023.

6.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

7.    Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oraz kierunkami działalności Banku.

8.    Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.

9.    Wybór przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli Członków Banku:

a)    Zgłaszanie kandydatów na delegatów/przedstawicieli, 

b)    Wybór komisji skrutacyjnej,

c)    Sporządzenie kart do głosowania,

d)    Głosowanie tajne nad wyborem delegatów/przedstawicieli,

e)    Ogłoszenie wyniku wyborów.

8.     Podjęcie ewentualnych uchwał.

9.     Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z postanowieniami § 37 ust 9 Statutu Banku Zebrania Grup Członkowskich są zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej. 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach