Facebook Planet Plus

Zmiany w Regulaminach dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2021 roku Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wprowadza zmiany do:

  1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
  2. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
  3. Regulaminu kart debetowych
  4. Regulaminu kart debetowych business
  5. Regulaminu kart kredytowych
  6. Regulaminu kart kredytowych business

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania klientów posiadających karty za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. zmieniającego rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.
Pełny tekst Regulaminów dostępny jest w placówkach Banku.

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach