Facebook Planet Plus
Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu
 • możliwość obniżenia wysokości miesięcznych kosztów obsługi posiadanych kredytów
 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu
 • możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej dopasowanej do potrzeb 
 • sam wybierasz jak spłacasz kredyt – raty malejące/raty równe
 • możliwość wyboru dnia spłaty kredytu  
 • możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na dowolny cel
 • brak konieczności przedstawiania zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku wpływu wynagrodzenia na rachunek prowadzony w  BS Szczekociny

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

 1. kredyt / pożyczka gotówkowa;
 2. kredyt / pożyczka samochodowa;
 3. limit w karcie kredytowej;
 4. limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 5. kredyt / pożyczka hipoteczna;
 6. kredyt mieszkaniowy;
 7. kredyt studencki;
 8. kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

 • minimalna kwota kredytu 10 000,00 zł
 • okres kredytowania od 12 do 300 miesięcy

Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę referencyjną WIBOR 3M + stała marża Banku od 3,00 p.p. do 7,00 p.p.

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,83 % dla następujących założeń: (klient posiada lub założy rachunek z pakietem usług) całkowita kwota kredytu: 140 094 PLN; okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 5,45 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.45 %) i marży Banku w wysokości 3,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.).

Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN, wydanie oświadczenia Banku i wniosku o wpis hipoteki 60,00 PLN.

Równa rata miesięczna: 1 140,97 PLN (ostatnia wyrównawcza w wysokości 1 161,27 PLN).

Całkowity koszt kredytu 67 401,12 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 65 300,90 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 400,94 PLN oraz opłata przygotowawcza w kwocie 420,28 PLN.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 207 495,12 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć .

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego „Konsolidacyjnego” na 21.05.2020r.

prowizja za udzielenie kredytu od 1,00 % do 4,00 %

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:

 • odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy lub
 • uzupełnić formularz kontaktowy, pracownicy Banku skontaktują się w sprawie udzielenia kredytu lub
 • wypełnić załącznik PDF i wysłać do nas, aby to zrobić należy:
  • pobrać odpowiedni załącznik z zakładki "Do pobrania";
  • otworzyć załącznik w darmowym programie Acrobat Reader DC i uzupełnić wymaganymi danymi;
  • po przygotowaniu załącznika należy zalogować się do bankowości internetowej;
  • następnie kliknąć kafelek "Kontakt";
  • przejść do zakładki "Nowa wiadomość";
  • wybrać odpowiednią kategorię wiadomości, uzupełnić treść wiadomości i dodać załącznik;
  • na koniec należy kliknąć przycisk "Wyślij"

Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem w ciągu 48 godzin.

 

Masz więcej pytań?