Facebook Planet Plus
Kredyt płynnościowy dla rolników 2%

Kredyt płynnościowy dla rolników 2%

Kredyt Płynnościowy 2% już w ofercie Banku Spółdzielczego w Szczekocinach!!!

Najważniejsze korzyści:

 • oprocentowanie 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR (pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu),
 • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
 • brak wymogu rozliczenia kredytu fakturami lub rachunkami,
 • możliwość skorzystania do 31.12.2023 r.
   

Kredyt Płynnościowy 2% już w ofercie Banku Spółdzielczego w Szczekocinach !

Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy (linia UP).

Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

 • do 50 ha – 100 000 zł
 • 50–100 ha – 200 000 zł
 • powyżej 100 ha – 400 000 zł

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu stosowana jest w całym okresie kredytowania. Kredyt może zostać udzielony na  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów
 • paszowych zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do
 • środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewana szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

Więcej o zasadach udzielania kredytu na stronie ARIMR

Złóż wniosek kredytowy już dziś!

Limity dopłat ARiMR już dostępne.

Kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 r.

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:

 • odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy lub
 • uzupełnić formularz kontaktowy, pracownicy Banku skontaktują się w sprawie udzielenia kredytu.
   

Masz więcej pytań?

                                                         

odwiedź jedną                              zadzwoń do nas                          wypełnij formularz
z naszych placówek                                                                          kontaktowy

 


 Oprocentowanie kredytu stanowi WIBOR 3M + marżę 3 p.p., z tego:

 • Rolnik płaci tylko 2%
 • ARIMR płaci pozostałą część

Informacje odnośnie ryzyka stopy procentowej znajdziesz Tutaj

Prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu.

Tabela prowizji i opłat