Facebook Planet Plus
Uniwersalny kredyt hipoteczny

Uniwersalny kredyt hipoteczny

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu
 • brak konieczności udokumentowania wykorzystania kredytu
 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu
 • możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej dopasowanej do potrzeb 
 • sam wybierasz jak spłacasz kredyt – raty malejące/raty równe
 • możliwość wyboru dnia spłaty kredytu  
 • brak konieczności przedstawiania zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku
  wpływu wynagrodzenia na rachunek prowadzony w  BS Szczekociny

Zobacz aktualne promocje

 

 • Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel
 • Kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w transzach
 • minimalna kwota kredytu 10 000,00 zł
 • okres kredytowania do 15 lat

Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę referencyjną WIBOR 3M + stała marża Banku.

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,62 % dla następujących założeń: kredyt udzielony w dniu 05.11.2020r., (klient posiada lub założy rachunek z pakietem usług na którym ewidencjonowane będą stałe miesięczne wpływy ) całkowita kwota kredytu: 99 506,00 PLN; okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 3,23 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,23 %) i marży Banku w wysokości 3,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN, wydanie oświadczenia Banku i wniosku o wpis hipoteki 60,00 PLN. Równa rata miesięczna: 698,23 PLN (ostatnia wyrównawcza w wysokości 704,69 PLN). Całkowity koszt kredytu 28 450,98 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 26 181,86 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 492,59 PLN oraz opłata przygotowawcza w kwocie 497,53 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 127 956,98 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. 

Prowizja za udzielenie kredytu od 1,50 % do 3,00 %

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:

 • odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy lub
 • uzupełnić formularz kontaktowy, pracownicy Banku skontaktują się w sprawie udzielenia kredytu

 

Masz więcej pytań?